LABO Evere-Large

Evere

LABO

Via een groot participatief traject tussen jongeren en beroepskrachten is het doel van het project om het LABO op te richten. Het LABO moet een werkgroep gemotiveerde jongeren omvatten die we via uitwisselingen, enquêtes en oproepen kunnen verzamelen.

Het LABO is een tweetalige ideeënfabriek of denktank die als taak krijgt projecten rond de jeugd te realiseren door de jeugd binnen Evere. De groep zal gekaderd worden door de beroepskrachten en de projecten kunnen aan de bevoegde Schepenen en vervolgens aan het College voorgesteld worden.

Karuur - Facebook LABO

contactpersoon

Jeremy De Backer

jdebackere@evere.irisnet.be

"Dankzij de contacten met Karuur werd het mogelijk om een breder inzicht te hebben op vlak van jeugdparticipatie in Brussel. Tijdens de ontmoetingsmomenten georganiseerd door Karuur met projectverantwoordelijken van andere gemeenten kon een breder kader gemaakt worden welke mogelijkheden er waren om het jeugdparticipatief project LABO te ontwikkelen en om verschillende valkuilen te vermijden." -- Jeremy De Backere, Jeugddienstmedewerker