Ondersteuning op maat

Ondersteuning op maat

Karuur BXL ondersteunt Brusselse gemeenten bij (het opstarten van) jeugdparticipatieprojecten.

Karuur BXL geeft jeugdbeleidsparticipatie in Brussel een duwtje in de rug.

De ondersteuning van jeugdparticipatieprojecten kan op allerlei manieren en is liefst op maat van de gemeente. Dit wil zeggen: op maat van het lokale beleid, op maat van de persoon die het project zal uitdenken en uitvoeren én is, net zoals project zelf, graag op maat van de jongeren in de gemeente.

Zo kan de ondersteuning door Karuur BXL bijvoorbeeld bestaan uit het mee nadenken over en vormgeven aan een project, van de beginfase tot de zeer concrete uitvoerende fase, maar kan net zo goed bestaan uit enkele brainstormsessies rond communicatie of het uitwisselen van methodieken die goed werken bij jongeren of misschien een inhoudelijke discussie rond het belang van jeugdparticipatie.

Het principe ‘u vraagt, wij draaien’ geldt hier, zo lang de motivatie en goesting in de gemeente maar écht aanwezig is!