Offre2-couleur

Schepenen

Intergemeentelijke uitwisseling en vorming voor alle Brusselse Schepenen met de bevoegdheid Jeugd.

In samenwerking met Atout Projet vzw organiseerde Karuur BXL eind september 2015 een eerste intervisiemoment voor schepenen over lokale jeugdparticipatie. Karuur BXL nodigde enkele van haar Brusselse good practices uit en stelde haar eigen werking voor aan de aanwezige Schepenen.

In de toekomst zal Karuur BXL zeker nog dergelijke initiatieven organiseren. Ook bij deze momenten zal de nadruk liggen op uitwisseling en het discussiëren over verschillende visies op lokale jeugdparticipatie.