Jeugdparticipatieprojecten

Jeugdparticipatie projecten

Karuur BXL brengt verschillende participatieprojecten over de gemeentegrenzen heen samen.

In november 2015 organiseerden de Jeugdraad van Molenbeek, de Conseil des Jeunes d’Ixelles en de Conseil Communal des Jeunes d’Uccle een eerste ontmoeting. Dit was een geslaagde ervaring voor alle drie de partijen.

Karuur BXL wil hier graag verder op inzetten. Zo leeft er het idee om in het voorjaar/najaar van 2016 alle reeds bestaande Brusselse jeugdparticipatieprojecten bij elkaar te brengen. De hoofddoelstelling zal ontmoeting tussen jongeren zijn, gelijkaardig aan hoe de eerste intervisies voor gemeentelijke medewerkers verliepen.

In een volgende fase zouden we verder kunnen gaan en bijvoorbeeld in verschillende gemeentes (en dus jeugdparticipatieprojecten) rond eenzelfde thema werken, wat tot een gezamenlijke standpunt (of net niet?) op een ontmoetingsdag zou kunnen leiden.

Ook in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen (2018) en de gewestverkiezingen (2019) ziet Karuur BXL hier veel mogelijkheden!

To be continued!