Karuur - Offre fonctionnaires municipaux

Gemeentelijke medewerkers

Intergemeentelijke uitwisseling en vorming voor alle gemeentelijke medewerkers die zich bezighouden met lokale jeugdparticipatie.

Twee maal per jaar nodigt Karuur BXL alle gemeentelijke medewerkers die zich bezighouden met lokale jeugdparticipatie uit, om het samen te hebben over lokale jeugdparticipatie in de praktijk.

De nadruk ligt hier vooral op uitwisseling over de gemeentegrenzen heen, maar ook hier werkt Karuur BXL graag op maat: het programma van deze momenten wordt samen met de gemeentelijke medewerkers bepaald. Zo kunnen we beslissen om een hele of halve dag uit te wisselen over good practices uit verschillende gemeenten, maar kan er ook vorming op het programma staan of kunnen we iemand uitnodigen om een interessant praktijkvoorbeeld uit een andere sector of een ander landsdeel te komen voorstellen.