Aanbod

Ondersteuning op maat

Karuur BXL ondersteunt Brusselse gemeenten met (het opstarten van) jeugdparticipatieprojecten.

 

Schepenen

Intergemeentelijke uitwisseling en vorming voor alle gemeentelijke medewerkers die zich bezighouden met lokale jeugdparticipatie

 

Gemeentelijke medewerkers

Intergemeentelijke uitwisseling en vorming voor alle gemeentelijke medewerkers die zich bezighouden met lokale jeugdparticipatie

 

Jeugdparticipatieprojecten

Karuur BXL brengt de verschillende participatieprojecten over de gemeentegrenzen heen samen.